Christian Friis Bach

Udflytning ligner panikbeslutning

Med Katrine Robsøe, Folketingsmedlem (RV). Bragt i Nordjyske Stiftstidende d. 6. maj 2022.

UDDANNELSER: Som radikale politikere fra forskellige dele af landet er vi ikke altid enige om, hvor vi bedst placerer landets videregående uddannelser.

Men vi er efter et besøg hos rådgivende ingeniørfirmaer og studerende i Aalborg 100 pct. enige i, at flytningen af kandidatuddannelsen Vej og Trafik fra Aalborg til Esbjerg er en helt igennem forkert beslutning. 

Beslutningen virker som en panikbeslutning efter regeringens plan om udflytning af uddannelser og nedskæringer på Aalborg Universitet. 

Det er et resultat af, at regeringen har insisteret på en nulsumsløsning, som har bundet de videregående uddannelser i alle landets fire største byer på hænder og fødder.

Der er hårdt brug for dygtige ingeniører, der kan løse de store udfordringer vi står overfor med trafik og veje, og det behov er blevet endnu større med den store Infrastrukturplan. Samtidig står vi overfor helt centrale udfordringer, når vi skal skabe et trafiksystem, der kan bidrage til at løse klimaudfordringen.

Alle de rådgivende ingeniørfirmaer vi mødte i Aalborg havde derfor akut brug for mange flere ingeniører til at løse opgaverne. Med beslutningen om at flytte den helt unikke kandidatuddannelse Veje og Trafik fra Aalborg Universitet til Esbjerg vil de med sikkerhed få langt færre.

Ikke én eneste af de studerende, vi mødte, ville have valgt uddannelsen, hvis det havde betydet at de efter deres bachelor og midt i et studieforløb skulle forlade deres venner og studiemiljøet i Aalborg og rykke til Esbjerg for at læse videre på kandidatuddannelsen Veje og Trafik. 

Det giver ikke mening at splitte et uddannelsesforløb mellem to byer. 

Det giver ikke mening at nedbryde det unikke forsknings- og undervisningsmiljø som er opbygget inden for Veje og Trafik i Aalborg. Det er samspillet mellem dygtige forskere, undervisere, de studerende og de stærke rådgivende ingeniørvirksomheder i Aalborg, der har sikret, at langt flere nu søger ind på uddannelsen. Det vil tage mange år at opbygge i Esbjerg.

Med den markante mangel på ingeniører indenfor veje og trafik kunne det give mening at tilføre ekstra studiepladser og lave en ”tvillingeuddannelse” i Esbjerg. 

Men det er en forkert beslutning at lukke en succes i Aalborg, og det tror vi, at selv statsminister Mette Frederiksen ville indse, hvis hun besøgte underviserne, de studerende og virksomhederne i Aalborg. Det håber vi, hun gør.

Lav beslutningen om.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *