Christian Friis Bach

Det vil jeg arbejde for

Klima - Uddannelse - Menneskerettigheder - Økonomi

"Vi lever i de store demonstrationers tid.
De sidste år har millioner af mennesker været på gaden i en lang række lande i protest mod voksende ulighed, svækkede demokratier og hastige klimaforandringer. Det er de udfordringer, jeg gerne vil bidrage til at løse."

Klima Og natur

Klimaet forandres med dramatisk hast, og naturen er under massivt pres. Jeg vil arbejde for, at vi giver mere tilbage til naturen end vi tager. Vi skal markant styrke biodiversiteten, fordoble skovarealet og sikre 110% CO₂-reduktion i 2040.

– Genskab andelstanken og få borgerne med i vindmølle og solcelleprojekter

– Sæt landmanden fri og få landbruget med i den grønne omstilling

– Massive investeringer i grøn omstilling med

-Klimafonden i Danmark og den Grønne Fond i verden

Uddannelse & læring

Uddannelse er afgørende for at skabe lige muligheder, mindre ulighed og for stærke fællesskaber og demokrati. Alle børn skal lære at skrive, læse og regne. Der skal etableres gratis efter- og videreuddannelse. Jeg vil arbejde for frie og stærke skoler, ungdomsuddannelser og universiteter.

– Gratis efter og videreuddannelse især indenfor velfærdsområdet, sundhed og uddannelse

– Sæt folkeskolen fri, læreren i centrum og styrk læreruddannelsen

– Stærke og internationale universiteter

Menneskerettigheder & demokrati

Menneskerettighederne er den fineste idé, vi har skabt. Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder og skal behandles med respekt. Jeg vil arbejde for en verden, der bevæger sig fra uret til ret, fra krig til fred, fra undertrykkelse til demokratisk deltagelse og fra ufrihed til frihed for det enkelte menneske.

– Langt stærkere inddragelse af borgere, foreninger og virksomheder i beslutningsprocesser

– En effektiv flygtningepolitik med fokus på værdighed og rettigheder

– En styrket indsats for menneskerettighederne i EU og i verden.

økonomi & velfærd

Vi har for få hænder, bruger for meget energi og alt for mange lider af stress og travlhed. Jeg vil arbejde for lavere skat på det vi har for lidt af, og højere skat på det, som øger uligheden og ødelægger klima og natur.

– Lavere skat på arbejde og højere skat på boliger og fossile brændstoffer.

– Se på mulighed for søndagslukket i detailhandlen for at give ro og spare hænder og energi.

– Øget frihandel og samhandel for fred og fremgang i en usikker verden.