Christian Friis Bach

Det vil jeg arbejde for

Klima - Uddannelse - Menneskerettigheder

"Vi lever i de store demonstrationers tid.
De sidste år har millioner af mennesker været på gaden i en lang række lande i protest mod voksende ulighed og hastige klimaforandringer. Det er de udfordringer, jeg gerne vil bidrage til at løse."

Klimaet forandres med dramatisk hast, og naturen er under massivt pres. Jeg vil arbejde for, at vi ikke kun bremser ødelæggelserne, men giver mere tilbage til naturen end vi tager. At vi øger biodiversiteten, fordobler skovarealet og sikrer 110% CO₂-reduktion i 2040.  
Uddannelse er afgørende for at skabe lige muligheder, mindre ulighed og for stærke fællesskaber og demokrati. Jeg vil arbejde for, at alle børn lærer at læse, skrive og regne når de forlader folkeskolen, for gratis adgang til efteruddannelse og for frie og stærke skoler, ungdomsuddannelser og universiteter.
Menneskerettighederne er den fineste idé, vi har skabt. Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder og skal behandles med respekt. Jeg vil arbejde for en verden, der bevæger sig fra uret til ret, fra krig til fred, fra undertrykkelse til demokratisk deltagelse og fra ufrihed til frihed for det enkelte menneske.